Zašto je Napredak Bitniji od Savršene Prehrane

By Igor Jelčić Krajnjeg cilja nema s savršenstvom. Ako pojednostavnite prehranu i usredotočite se na napredak, tada ćete postići željene rezultate. To će vas dovesti do povećane motivacije, osjećati ćete se puno bolje i korak po korak se približavate najboljoj verziji sebe. Što se tiče prehrane za CrossFit, činjenica je…

Continue Reading
Close Menu